Diagnostika nie je len …

Alebo ako Ninka začala liezť ….

ninka

Väčšinou keď vstúpite do ambulancie, absolvujete potrebné vyšetrenia,merania,testy a od toho sa odvodí ďalší postup, alebo plán ako ďalej …

Keď som sa stretla s Ninkou a jej maminou, uvedomila som si, že je potrebné vstúpiť „domov“ … aj toto je dôležitá súčasť diagnostiky… Read More