Diagnostika nie je len …

Alebo ako Ninka začala liezť ….

ninka

Väčšinou keď vstúpite do ambulancie, absolvujete potrebné vyšetrenia,merania,testy a od toho sa odvodí ďalší postup, alebo plán ako ďalej …

Keď som sa stretla s Ninkou a jej maminou, uvedomila som si, že je potrebné vstúpiť „domov“ … aj toto je dôležitá súčasť diagnostiky…

Ninka je malé usmievavé dievčatko, veľa toho narozpráva, aj keď rozumieť sa jej slovám ešte celkom nedá. Je veľmi živá, vnímavá, ale akoby prestala byť cieľavedomá čo sa týka pohybu…

Prvýkrát sme riešili ich problém keď mala Ninka 8 mesiacov. Ninka sa nepohybovala dopredu, iba sa otáčala na jednu stranu. Ležala, a poväčšine chcela byť u mamy na rukách.

Prečo, sme sa dozvedeli o pár minút pozdejšie. Keďže sa nevedela posúvať vpred, z maminho náručia videla všetko čo chcela vidieť, aj viac …

Normálne by sa deti v jej veku mali už pomaly aj plaziť.V ľahu na chrbte alebo na brušku už veľa času nestrávia. Majú veľkú motiváciu dosiahnuť hračku, doplaziť sa za mamou, atď. Vďaka opore o ruky a zručnosti uvoľniť jednu ručičku pre hračku zisťuje, že aj v tejto polohe môže pracovať so svojím ťažiskom.

Pri podrobnejšom rozhovore sme zistili, že doma majú plávajúcu podlahu ako väčšina z nás. Keď sa Ninka pokúšala posúvať dopredu, vždy sa to pod ňou šmýkalo a teda nemohla vytvoriť nejakú oporu. Po nejakom čase si na to zvykla a neusilovala sa ísť ďalej…Takže sme jej troška pomohli nastavením východiskovej polohy,dali sme do izby koberček a tým sme jej pomohli odraziť sa a dostať sa z bodu A do bodu B.

Existujú dva vzory pohybu vpred.Prvý,ktorý je aktivovaný v polohe na bruchu sa nazýva reflexné plazenie. Druhý sa aktivuje v polohe na chrbte a je ním reflexné otáčanie. Obe tieto komplexy sú umelé modely pohybu. Sú výbavné iba z určitej polohy tela, a vďaka presne danej stimulácii. Toto sme Ninke poskytli, ďalej pracovala sama …

Dnes má Ninka 10 mesiacov, začína liezť, a skúša si sadať. Sem tam sa jej podarí aj ísť do kľaku a skúša sa postaviť … Rada objavuje nový priestor a rozmer.

Prečo som napísala tento článok?

Možno aj vaše dieťatko nie je tam kde by malo pohybovo byť,a nemusí to byť problém. Každý človek je originál, postupuje svojím tempom a určité odchýlky sú prípustné. Skúste však preskúmať aké má  doma podmienky k napredovaniu…niekedy stačí naozaj malá zmena.

Nie všetko čo je „in“ je užitočné.

 

Ak ste zo Zvolena, alebo jeho okolia, pozrite sa do záložky „partneri“ na našej stránke a nájdete kontakt na fyzioterapeuta pre Vaše dieťa …