Fyzioterapia v domácom prostredí

Radi by sme Vám ponúkli možnosť fyzioterapie v domácom prostredí, pretože vieme,že okrem ambulantných pacientov existuje veľká skupina ľudí ktorí sú handicapovaní, po operácii a je pre nich nemožné dochádzať na rehabilitáciu.

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme pacientom s neurologickým deficitom :

  • stavy po cievnej mozgovej príhode
  • skleróza multiplex
  • poranenie chrbtice a miechy

ale aj pacientom po úrazoch, operáciách, výmene kĺbu, alebo iných stavoch vedúcich k imobilizácii.

Náplň individuálnej pohybovej terapie sa vždy odvíja od stavu pacienta. V rámci terapie sa zameriavame na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybov, využívame špeciálne metodiky určené na liečbu porúch centrálneho a periférneho systému, dychovu gymnastiku, nácvik chôdze a sebaobslužných úkonov.

Fyzioterapia v domácom prostredí zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, aktivuje pacienta. Môže predchádzať hospitalizácii, alebo na ňu nadviazať.

V prípade , že máte o takúto službu záujem, kontaktujte nás na t.č. +421 904 840 770 , alebo nás kontaktujte mailom. Uveďte meno a priezvisko pacienta, jeho vek, diagnózu, presnú adresu miesta, ako aj meno a priezvisko objednávateľa služieb rehabilitácie v domácom prostredí s telefónnym číslom a emailovou adresou.