Objednávanie

Na výber máte viacero možností:

  1. Objednať na rehabilitáciu sa môžete telefonicky na t.č. 0902 207 818 Mgr.Zuzana Krakovská
  2. Objednať na rehabilitáciu sa môžete telefonicky  na t.č. 0904 840 770 Mgr.Martin Kučera
  3. Objednať na rehabilitáciu sa môžete telefonicky na t.č.  0903 512 562 Bc.Lýdia Kučerová
  4. Objednať na rehabilitáciu sa môžete telefonicky na t.č.  0948 939 737 Mgr.Martina Tereňová
  5. alebo mailom na k-physio@k-physio.eu
  6. Neúčasť hláste vopred . V prípade neohlásenej absencie Vám bude učtovaná plná suma. 

     

Najčastejšie otázky:

Potrebujem pre objednanie sa na rehabilitáciu u vás doporučenie od lekára? Ak áno, musí to byť špecialista, alebo stačí od obvodného lekára?

Na návštevu nášho zariadenia môžete, ale nemusíte, mať doporučenie od lekára, jednoducho si zavolajte a rezervujte si termín.

Je rehabilitačná liečba vami poskytovaná hradená zdravotnou poisťovňou?

Sme neštátne fyzioterapeutické zariadenie, výkony si pacient hradí sám.

Ako dlho trvá terapia?

V závislosti od akútnosti ochorenia, alebo rozsahu poškodenia sa pohybuje od 30min. a viac

Radi Vás privítame v našom zariadení.